Personel Yönetimi

Pasifik Lojistik Grubu ve Denizcilik A.Ş. olarak yönetimimizde bulunan gemilerin personel işlemlerini güvenli ve etkin halde ilerletmek için devamlı bir çaba göstermekteyiz. Çok uluslu personel yönetiminde tecrübeli olan Personel Departmanımızın ana sorumlulukları gemilerin uygun kalite, kabiliyet, sertifikalara sahip ve fiziksel yeterlikte gemi adamaları ile ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun ve şirket standartlarını karşılayacak şekilde donatmaktır.

Bu sorumluluklar aşağıdakilerle sınırlı kalmamakla beraber sıralanabilir;

  • Gemilerin personel donatım seviyelerinin kontrolleri ve ileriye dönük ihtiyaçların belirlenmesi
  • İşe alım ve terfi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yetki ve becerilerin belirlenmesi
  • Personelin değerlendirmesi, eğitim programlarının organizesi ve gerekli durumlarda bu eğitimlere bizzat katılımların yapılması
  • Düzenli aralıklarda yapılan değerlendirmeler ile gemi personelleri performans raporlarının hazırlanması
  • Gemi personelleri gerekli evrakların takibi, yenilenmesi ve uygun evraklara sahip olmalarının sağlanması
  • Sektör takibi sayesinde Filo gemileri personel giderlerinin düzenlenmesi ve optimum seviyede tutulması için gerekli tedbirlerin alınması

Seçiniz

                           

İsim  
Şirket İsmi  
Ülke  
Şirket Telefonu  
Şirket E-Posta  
Şirket Web Sitesi